Amgen (AMGN)

เวียนนา
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
206.000
+4.400
(+2.18%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
205.600
206.000
ช่วง 52 สัปดาห์
201.600
293.950
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
201.6
เปิดตลาด
205.6
ช่วงระยะของวัน
205.6-206
ช่วง 52 สัปดาห์
201.6-293.95
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
75
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-14.83%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
534,326,594
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

210.18
CAT
+2.15%
202.52
LOW
+0.69%
69.73
CVS
+2.50%
128.87
TGT
-1.57%
305.53
ACN
-0.13%

ข่าว Amgen Inc

ประวัติบริษัท Amgen Inc

อุตสาหกรรม
เภสัชกรรม
พนักงาน
24200