Amgen (AAMGN)

203.80
+1.20(+0.59%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    172
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    202.00/203.80
  • ช่วงระยะของวัน:
    201.60 - 204.80
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Amgen ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

ราคาย้อนหลัง หุ้น AAMGN

กรอบเวลา:
รายวัน
203.80204.80204.80201.600.17K+0.59%
203.80204.80204.80201.600.17K+0.59%
202.60203.00203.00202.600.10K-1.27%
202.60203.00203.00202.600.10K-1.27%
205.20207.00207.00205.200.21K-1.25%
205.20207.00207.00205.200.21K-1.25%
207.80208.00208.00207.800.01K-0.57%
207.80208.00208.00207.800.01K-0.57%
209.00209.00209.00209.000.00K-2.70%
209.00209.00209.00209.000.00K-2.70%
214.80217.00217.00214.800.15K-0.09%
214.80217.00217.00214.800.15K-0.09%
215.00213.80215.00213.800.10K+1.22%
215.00213.80215.00213.800.10K+1.22%
212.40212.40212.40212.400.00K-0.75%
212.40212.40212.40212.400.00K-0.75%
214.00214.00214.00214.000.01K+2.88%
214.00214.00214.00214.000.01K+2.88%
208.00208.00212.20207.600.27K-0.76%
208.00208.00212.20207.600.27K-0.76%
209.60212.40213.20209.600.25K-4.03%
209.60212.40213.20209.600.25K-4.03%
218.40216.40218.40216.400.01K+1.96%
218.40216.40218.40216.400.01K+1.96%
214.20218.00218.00214.000.12K-0.28%
214.80217.20217.40214.800.09K-2.89%
221.20221.20221.20221.200.01K0.00%
221.20221.20221.20221.200.02K-2.81%
227.60227.60227.60227.600.00K+0.18%
227.20226.60227.20226.600.07K+11.48%
สูงสุด: 227.60ต่ำสุด: 201.60ความแตกต่าง: 26.00ค่าเฉลี่ย: 212.25% เปลี่ยน: -4.86