Amgen Inc BDR (AMGN34)

52.40
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    52.40 - 52.99

ราคาย้อนหลัง หุ้น AMGN34

กรอบเวลา:
รายวัน
52.4052.9952.9952.404.50K+0.10%
52.4052.9952.9952.404.50K+0.10%
52.3552.4752.5452.354.54K-3.38%
52.3552.4752.5452.354.54K-3.38%
54.1854.6654.6654.180.77K-0.29%
54.1854.6654.6654.180.77K-0.29%
54.3454.3454.3454.340.35K-1.91%
54.3454.3454.3454.340.35K-1.91%
55.4054.8555.6154.850.16K+1.00%
55.4054.8555.6154.850.16K+1.00%
54.8554.3454.8554.341.47K-0.83%
54.8554.3454.8554.341.47K-0.83%
55.3155.3155.3155.310.01K+0.58%
55.3155.3155.3155.310.01K+0.58%
54.9954.7855.2054.780.18K-0.69%
54.9954.7855.2054.780.18K-0.69%
55.3755.1055.7155.100.43K+1.88%
55.3755.1055.7155.100.43K+1.88%
54.3556.0056.0054.350.05K-2.86%
54.3556.0056.0054.350.05K-2.86%
55.9555.9555.9555.950.05K+3.10%
55.9555.9555.9555.950.05K+3.10%
54.2755.6555.6553.950.27K-2.74%
54.2755.6555.6553.950.27K-2.74%
55.8054.2755.8054.272.86K+6.49%
55.8054.2755.8054.272.86K+2.82%
54.2753.4254.3253.420.05K+1.59%
53.4253.0054.0051.805.09K+4.79%
50.9848.9050.9848.900.05K+6.23%
47.9948.0848.0847.992.61K-1.38%
สูงสุด: 56.00ต่ำสุด: 47.99ความแตกต่าง: 8.01ค่าเฉลี่ย: 54.19% เปลี่ยน: 7.69