Americana Restaurants (6015)

ซาอุดิอาระเบีย
สกุลเงิน SAR
การปฏิเสธความรับผิด
3.97
0.00
(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
3.80
3.98
ช่วง 52 สัปดาห์
2.63
4.14
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
3.8
เปิดตลาด
3.81
ช่วงระยะของวัน
3.8-3.98
ช่วง 52 สัปดาห์
2.63-4.14
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
36,530,099
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
8,423,633,100
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้