อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATAf)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
23.50
0.00
(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
23.00
23.50
ช่วง 52 สัปดาห์
18.90
23.50
ปริมาณการซื้อขาย
0
เสนอซื้อ/เสนอขาย
23.50 / 0.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
20.3
เปิดตลาด
23
ช่วงระยะของวัน
23-23.5
ช่วง 52 สัปดาห์
18.9-23.5
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,400
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
35.06%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,150,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ประวัติบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและจัดการเมืองอุตสาหกรรม บริษัทฯ ขายที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ สำนักงานและโรงงานที่พร้อมใช้งานให้เช่า บริการไฟฟ้าและน้ำประปา จัดการน้ำเสีย และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทำเลทางยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ นั้นประกอบด้วย อมตะนคร และ อมตะซิตี้ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, อมตะซิตี้เบียนหัว และ อมตะซิตี้ลองถั่น ในประเทศเวียดนาม บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่ปี 2540