🔥 ฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นระดับพรีเมียมโดย AI จาก InvestingPro ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

ท่าอากาศยานไทย ADR (AIPUY)

OTC
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
16.8
+2.1(+14.25%)
ปิดตลาด
AIPUYคะแนน
บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม
คาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้
ราคายุติธรรม
ช่วงระยะของวัน
16.816.8
ช่วง 52 สัปดาห์
14.521.7
ปิดตลาดครั้งก่อน
14.7
เปิดตลาด
16.8
ช่วงระยะของวัน
16.8-16.8
ช่วง 52 สัปดาห์
14.5-21.7
ปริมาณการซื้อขาย
228
ปริมาณเฉลี่ย (3
924
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-17.65%
มูลค่าทางบัญชี / หุ้น
ปลดล็อก
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
มูลค่ายุติธรรมอัพไซด์
ปลดล็อก
AIPUYคะแนนpro icon
สุขภาพของบริษัท
pro lockปลดล็อก
มูลค่ายุติธรรม
pro lockปลดล็อกราคา
ราคายุติธรรมpro lock
ขาขึ้น (upside)pro lock
ความรู้สึกของนักวิเคราะห์
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล
ค่าความเชื่อมั่นของสมาชิก
ตลาดหมี
ตลาดกระทิง
ProTips
มีอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าพึงพอใจ

ประวัติบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ADR

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการใช้สนามบินและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการสนามบิน บริษัทฯ ประกอบกิจการในสองประเภทธุรกิจหลักซึ่งได้แก่ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ บริหารจัดการและพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย การดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นมีทั้งกิจกรรมด้านควบคุมบิน และกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการควบคุมการบิน กิจกรรมด้านควบคุมบินนั้นเกี่ยวข้องกับการการเดินทางโดยทางอากาศ อาทิ การลงจอด การจอด การให้บริการแก่ผู้โดยสาร และให้บริการแก่อากาศยาน กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการควบคุมการบินนั้นรวมถึง การเช่าสำนักงานและทรัพย์สินของทางราชการ การบริการและสัมปทานต่างๆ บริษัทฯ ยังดำเนินกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการจัดการโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองอีกด้วย บริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้นรวมถึงบริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
8117
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย