AbbVie (ABBV)

BIVA
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
2,880.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2,880.002,880.00
ช่วง 52 สัปดาห์
2,612.563,252.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
-
เปิดตลาด
2,880
ช่วงระยะของวัน
2,880-2,880
ช่วง 52 สัปดาห์
2,612.56-3,252
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
6
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
5.27%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,765,046,680
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

55.98
KO
+0.30%
504.19
UNH
-1.16%
57.29
NEE
+0.37%
49.94
O
+1.17%
509.90
ADBE
+1.04%

ประวัติบริษัท AbbVie Inc

อุตสาหกรรม
เภสัชกรรม
พนักงาน
50000

งบกำไรขาดทุน