ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ - หุ้น ศรีลังกา

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
1,250.001,288.001,150.00+150.00+13.64%3Kโคลัมโบ
25.3025.3025.300.000.00%4โคลัมโบ