ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ - หุ้น อียิปต์

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
34.3335.1031.74+2.35+7.35%1.7Mอียิปต์
20.7521.2118.61+1.44+7.46%7.46Mอียิปต์
14.9115.0013.60+0.91+6.50%12.36Mอียิปต์
12.2612.5411.50+0.43+3.63%2.66Mอียิปต์
8.748.888.16+0.38+4.54%5.94Mอียิปต์
37.8238.3937.00+1.82+5.06%54.74Kอียิปต์
1.8761.9271.781+0.073+4.05%8.67Mอียิปต์
5.505.505.500.000.00%0อียิปต์