101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRIu)

ไทย
6.30
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  6.30/6.35
 • ช่วงระยะของวัน:
  6.00 - 6.30
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH1014010009

ภาพรวมของ MONTRIu

ปิดตลาดครั้งก่อน
6.1
ช่วงระยะของวัน
6-6.3
รายรับ
-
เปิดตลาด
6
ช่วง 52 สัปดาห์
0-0
EPS
-1.08
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
379.89M
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
20,873
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-0.06
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
60,300,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร 101 มนตรี สโตร์เรจ?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคารซึ่งใช้สำหรับจุดประสงค์ในเป็นคลังสินค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้จัดการและนายทะเบียนกองทุนฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนฯ ได้แก่ธนาคารซิตี้แบงค์ (Citibank N.A.) กองทุนฯ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย ที่ดิน คลังสินค้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในเขตบางกะปิ ประเทศไทย กองทุนยังดำเนินธุรกิจให้เช่าตามสัญญา สำหรับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และระบบที่ได้ลงทุนไป

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
สรุป