TWD/VES - ดอลลาร์ไต้หวัน โบลีวา เวเนซูเอลา

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
0.907
+0.039(+4.45%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  0.868
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.873/0.941
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.867 - 0.907
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ดอลลาร์ไต้หวัน
 • ที่สอง:โบลีวา เวเนซูเอลา

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TWD/VES

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TWD/VEF?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน