BYN/RUB - รูเบิลเบลารุส รูเบิลรัสเซีย

27.0547
+0.0986(+0.37%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  26.9561
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  27.0172/27.0922
 • ช่วงระยะของวัน:
  26.8229 - 27.2283
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:รูเบิลเบลารุส
 • ที่สอง:รูเบิลรัสเซีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน BYN/RUB

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร BYN/RUB?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน

  รูเบิลเบลารุส
  อเมริกาเหนือ
  เอเชีย
  แปซิฟิก