SHIB/BRL - SHIBA INU เรียลบราซิล

Binance
0.00005899
+0.00000174(+3.04%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  43,875,244,902
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.00005897/0.00005902
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.00005695 - 0.00005966
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:SHIBA INU
 • ที่สอง:เรียลบราซิล

ภาพรวมคู่สกุลเงิน SHIB/BRL Binance

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.00005725
เสนอซื้อ
0.00005897
ช่วงระยะของวัน
0.00005695-0.00005966
เปิดตลาด
0.00005725
เสนอขาย
0.00005902
ช่วง 52 สัปดาห์
0.00002714-0.0004965
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร SHIB/BRL?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขาย
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขาย
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Doji Star Bearish15
ปัจจุบัน
Grave Stone Doji15
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Dark Cloud Cover30
3May 20, 2022 15:30
Three Outside Up15
3May 20, 2022 16:15
Engulfing Bullish1H
5May 20, 2022 12:00

นักสำรวจสกุลเงิน

อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
ยุโรป
เอเชีย