IOT/USD - IOTA ดอลลาร์สหรัฐ

0.3544
+0.0119(+3.47%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  28,228,714
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.3542/0.3543
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.3410 - 0.3816
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:IOTA
 • ที่สอง:ดอลลาร์สหรัฐ

ภาพรวมคู่สกุลเงิน IOT/USD Binance

ปิดตลาดครั้งก่อน
0.3425
เสนอซื้อ
0.3542
ช่วงระยะของวัน
0.341-0.3816
เปิดตลาด
0.3425
เสนอขาย
0.3543
ช่วง 52 สัปดาห์
0.2363-2.0753
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-80.25%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร IOTA/USD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายขายขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปซื้อขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Harami Cross1W
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Morning Doji Star1M
2มี.ค.22
Engulfing Bullish1M
2มี.ค.22
Doji Star Bullish1M
3ก.พ22

การเสนอซื้อเสนอขายของ IOTA/USD

ตลาดแลกเปลี่ยน
ล่าสุด
เสนอซื้อ
เสนอขาย
ปริมาณซื้อขาย
% เปลี่ยน
สกุลเงิน
เวลา
0.354390.354370.354996,313,371+0.91%USD
0.354350.000.0051,395,609+1.14%USD
0.3541440.3539340.3545729,630,638+1.10%USD
Binance
0.35440.35420.354328,228,714+3.47%USD
0.35440.35420.35457,222,886+3.50%USD

นักสำรวจสกุลเงิน

อเมริกาเหนือ
แอฟริกา
อเมริกาใต้
ตะวันออกกลาง
แปซิฟิก