IOT/AUD - IOTA ออสเตรเลียดอลลาร์

0.50103
+0.01069(+2.18%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.50070/0.50135
 • ช่วงระยะของวัน:
  0.49199 - 0.50860
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:IOTA
 • ที่สอง:ออสเตรเลียดอลลาร์

ราคาย้อนหลัง IOT/AUD Synthetic

กรอบเวลา:
รายวัน
0.501030.492090.508600.49199+1.85%
0.491940.473360.494020.46410+4.02%
0.472920.497970.499890.46242-4.90%
0.497280.498180.513270.49129+0.03%
0.497130.493950.514150.48564+0.72%
0.493580.492830.501100.48953+0.16%
0.492790.476210.492930.47331+3.57%
0.475790.461570.476570.45407+3.07%
0.461610.465600.483070.45362-0.70%
0.464850.479630.485860.44322-3.29%
0.480660.457020.490260.45446+5.01%
0.457740.453710.482750.45054+0.91%
0.453620.443540.481940.44349+1.92%
0.445090.448660.461960.43809-0.79%
0.448660.427010.457440.42150+5.11%
0.426850.398960.427070.39002+6.98%
0.398990.396650.398990.38337+0.55%
0.396790.438650.441200.39637-9.61%
0.438980.437250.448710.43412+0.42%
0.437150.436030.452630.42291+0.13%
0.436570.433810.467690.42821+0.61%
0.433920.424850.439260.40950+2.17%
0.424690.448970.460110.42002-5.37%
0.448780.435110.454930.42118+2.68%
0.437050.400700.437720.40070+9.06%
0.400740.411580.420880.40059-2.59%
0.411400.398740.412910.38952+3.21%
0.398620.398390.406520.39244+0.13%
0.398100.394960.404480.38127+0.67%
0.395440.377110.396640.36760+5.04%
0.376470.394960.401830.37596-4.59%
0.394580.434240.434240.39150-9.07%
สูงสุด: 0.51415ต่ำสุด: 0.36760ความแตกต่าง: 0.14654ค่าเฉลี่ย: 0.44343% เปลี่ยน: 15.46055
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร IOTA/AUD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

นักสำรวจสกุลเงิน

อเมริกาเหนือ
แอฟริกา
อเมริกาใต้
ตะวันออกกลาง
แปซิฟิก