ETC/IDR - Ethereum Classic รูเปียอินโดนีเซีย

BTC Indonesia
232,300
-6,800(-2.84%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  1,178
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  232,000/233,100
 • ช่วงระยะของวัน:
  228,800 - 248,600
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:Ethereum Classic
 • ที่สอง:รูเปียอินโดนีเซีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน ETC/IDR BTC Indonesia

ปิดตลาดครั้งก่อน
239,100
เสนอซื้อ
232,000
ช่วงระยะของวัน
228,800-248,600
เปิดตลาด
239,100
เสนอขาย
233,100
ช่วง 52 สัปดาห์
187,800-1,094,200
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-62.61%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ETC/IDR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อขายทันทีขายขายทันที
สรุปซื้อทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Deliberation Bearish30
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Falling Three Methods1M
1พ.ค.22
Falling Three Methods1M
2เม.ย22
Engulfing Bearish1M
2เม.ย22

นักสำรวจสกุลเงิน

แอฟริกา
อเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ
แปซิฟิก
ตะวันออกกลาง