BCH/ZAR - Bitcoin Cash แรนสหภาพแอฟริกาใต้

2,344.2
-16.5(-0.70%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2,343.3/2,345.0
 • ช่วงระยะของวัน:
  2,338.3 - 2,344.2
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:Bitcoin Cash
 • ที่สอง:แรนสหภาพแอฟริกาใต้

ราคาย้อนหลัง BCH/ZAR Synthetic

กรอบเวลา:
รายวัน
2,344.22,346.62,362.52,306.5-0.18%
2,348.42,413.12,416.62,322.3-2.68%
2,413.12,411.42,448.12,385.2+0.07%
2,411.42,336.52,429.42,327.0+3.37%
2,332.92,320.82,439.62,315.5+0.51%
2,321.12,320.82,349.02,232.0-0.04%
2,322.02,279.92,373.52,272.6+1.85%
2,279.92,349.92,352.12,230.4-2.98%
2,349.92,284.62,384.42,270.8+2.78%
2,286.32,324.12,336.22,263.9-1.63%
2,324.12,300.52,341.42,272.5+1.03%
2,300.52,257.22,319.52,216.2+1.84%
2,258.92,205.82,300.92,156.2+2.41%
2,205.82,289.82,358.42,170.2-3.65%
2,289.42,202.02,355.82,198.6+3.97%
2,202.02,188.82,266.72,177.7+0.56%
2,189.72,191.42,290.72,165.7-0.16%
2,193.12,105.92,193.12,075.4+4.14%
2,105.92,032.02,113.02,032.0+3.46%
2,035.52,097.02,159.91,982.0-2.77%
2,093.52,117.82,152.02,085.1-1.15%
2,117.82,101.42,136.82,041.4+0.80%
2,101.02,119.22,139.42,045.1-0.86%
2,119.22,097.32,208.52,029.1+1.12%
2,095.62,005.12,139.71,988.8+4.44%
2,006.51,858.42,095.61,809.9+7.98%
1,858.21,828.21,860.11,786.5+1.64%
1,828.21,811.91,852.41,789.6+0.71%
1,815.31,775.01,829.61,775.0+2.37%
1,773.31,735.71,773.91,725.4+2.17%
1,735.71,740.81,747.61,732.2-0.29%
1,740.81,736.21,743.81,692.9+0.26%
สูงสุด: 2,448.1ต่ำสุด: 1,692.9ความแตกต่าง: 755.2ค่าเฉลี่ย: 2,150.0% เปลี่ยน: 35.0
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร BCH/ZAR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

นักสำรวจสกุลเงิน

แอฟริกา
แปซิฟิก
อเมริกาใต้
ตะวันออกกลาง