BCH/TRY - Bitcoin Cash ลีราตุรกี

2,137.35
-130.76(-5.77%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  250
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2,124.06/2,147.54
 • ช่วงระยะของวัน:
  2,100.00 - 2,378.00
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:Bitcoin Cash
 • ที่สอง:ลีราตุรกี

ราคาย้อนหลัง BCH/TRY Paribu

กรอบเวลา:
รายวัน
2,137.352,135.162,139.522,135.160.25K+0.10%
2,135.162,344.402,378.002,100.000.26K-8.93%
2,344.402,402.452,509.932,344.400.27K-2.42%
2,402.452,488.492,638.982,399.770.47K-3.46%
2,488.492,484.402,520.002,419.000.25K+0.16%
2,484.402,531.512,571.472,414.420.22K-1.86%
2,531.512,615.892,640.002,475.350.30K-3.23%
2,615.892,582.902,645.002,543.000.35K+1.28%
2,582.902,585.502,603.742,505.020.35K-0.10%
2,585.502,518.002,685.002,518.000.32K+2.68%
2,518.002,451.392,574.982,393.260.32K+2.72%
2,451.392,586.172,617.592,422.410.17K-5.21%
2,586.172,563.122,692.002,520.000.40K+0.90%
2,563.122,565.002,599.002,450.000.26K-0.07%
2,565.002,530.792,567.002,470.000.16K+1.35%
2,530.792,434.512,555.002,390.060.24K+3.95%
2,434.512,427.952,544.992,400.000.15K+0.27%
2,427.952,420.002,568.002,368.380.32K+0.33%
2,420.002,493.162,499.712,311.880.32K-2.93%
2,493.162,528.042,633.002,402.010.35K-1.38%
2,528.042,610.282,680.002,501.320.22K-3.15%
2,610.282,725.002,747.242,550.030.55K-4.21%
2,725.002,758.002,934.372,610.010.94K-1.20%
2,758.002,272.272,813.512,272.271.07K+21.38%
2,272.272,155.922,282.002,095.010.30K+5.40%
2,155.922,209.802,209.802,060.070.13K-2.44%
2,209.802,362.362,403.962,151.010.54K-6.46%
2,362.362,220.682,428.312,211.050.44K+6.38%
2,220.682,196.482,274.992,140.000.12K+1.10%
2,196.482,195.522,316.352,165.150.38K+0.04%
2,195.522,140.002,266.992,045.030.70K+2.59%
2,140.002,264.642,323.002,100.000.57K-5.50%
สูงสุด: 2,934.37ต่ำสุด: 2,045.03ความแตกต่าง: 889.34ค่าเฉลี่ย: 2,427.27% เปลี่ยน: -5.62
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร BCH/TRY?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

นักสำรวจสกุลเงิน

แอฟริกา
แปซิฟิก
อเมริกาใต้
ตะวันออกกลาง