BCH/ILS - Bitcoin Cash เชเกลอิสราเอล

464.7
+16.4(+3.66%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  464.5/464.8
 • ช่วงระยะของวัน:
  435.9 - 467.6
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:Bitcoin Cash
 • ที่สอง:เชเกลอิสราเอล

ราคาย้อนหลัง BCH/ILS Synthetic

กรอบเวลา:
รายวัน
464.7446.6467.6435.9+4.15%
446.2475.4478.5440.9-6.08%
475.1471.7492.7469.4+0.71%
471.7473.4481.4463.0-0.64%
474.8475.8480.8466.4-0.21%
475.8447.1476.1446.1+6.42%
447.1449.5465.3441.2-0.54%
449.5450.9479.2439.8-0.31%
450.9464.7468.1433.7-3.18%
465.7473.6482.7451.4-1.58%
473.2492.9509.9470.8-3.93%
492.6515.0524.8486.8-4.48%
515.7532.2559.3503.4-2.80%
530.5435.2540.8434.9+21.98%
434.9410.3435.2400.5+5.99%
410.3404.7410.3391.1+1.12%
405.8453.8456.9405.1-10.59%
453.8421.5464.1421.5+7.66%
421.5424.3437.0407.1-0.89%
425.3423.9444.4412.7+0.33%
423.9418.9427.4405.5+1.20%
418.9441.7450.3412.1-5.17%
441.7420.3445.2399.9+5.35%
419.3382.0419.6381.3+9.77%
382.0378.7401.5373.5+0.87%
378.7367.2382.8359.3+3.21%
366.9359.7370.2357.4+1.99%
359.7354.4363.8345.4+1.50%
354.4337.8354.6333.3+4.90%
337.9345.2352.3337.1-2.23%
345.6369.3371.0344.2-6.50%
369.6385.4385.9365.3-4.18%
สูงสุด: 559.3ต่ำสุด: 333.3ความแตกต่าง: 225.9ค่าเฉลี่ย: 430.7% เปลี่ยน: 20.5
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร BCH/ILS?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

นักสำรวจสกุลเงิน

แอฟริกา
แปซิฟิก
อเมริกาใต้
ตะวันออกกลาง