รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

BCH/BRL - Bitcoin Cash เรียลบราซิล

MercadoBitcoin
สกุลเงิน
BRL
การปฏิเสธความรับผิด
2,279.8
+701.6(+44.46%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ราคาย้อนหลัง BCH/BRL MercadoBitcoin

กรอบเวลา
Daily
02/02/2024 - 03/02/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2,279.81,561.02,369.91,561.00.59K+46.05%
1,561.01,480.01,590.01,480.00.18K+5.47%
1,480.01,492.91,600.21,460.00.23K+1.01%
1,465.21,440.01,557.51,430.60.17K+0.70%
1,455.01,349.01,568.21,349.00.26K+7.86%
1,349.01,348.01,384.11,320.00.05K+0.07%
1,348.01,347.01,366.51,320.00.02K+0.07%
1,347.01,334.11,366.51,285.00.04K+0.97%
1,334.11,304.11,335.91,250.00.07K+2.30%
1,304.11,339.91,375.91,285.10.04K-2.67%
1,339.91,321.41,377.11,270.00.07K+1.40%
1,321.41,370.01,370.01,280.00.07K-3.55%
1,370.01,337.71,377.11,337.70.07K+2.41%
1,337.71,329.81,366.81,305.40.03K+0.59%
1,329.81,361.61,386.91,300.00.06K-3.95%
1,384.51,371.51,399.01,336.00.07K+0.95%
1,371.51,395.01,450.01,340.60.13K-1.69%
1,395.01,366.81,461.01,329.60.23K+2.07%
1,366.81,405.21,430.31,339.00.15K-2.73%
1,405.21,388.21,438.81,330.30.24K+1.22%
1,388.21,248.21,411.21,230.00.33K+12.77%
1,231.01,232.31,262.01,217.00.02K-0.10%
1,232.31,228.41,268.01,208.10.10K+0.32%
1,228.41,197.01,229.21,197.00.04K+2.62%
1,197.01,171.11,203.61,170.10.04K+2.21%
1,171.11,171.11,192.21,170.00.03K0.00%
1,171.11,183.81,197.71,169.50.04K-1.07%
1,183.81,210.01,216.91,173.00.07K-1.57%
1,202.71,169.51,205.01,169.50.09K+2.83%
1,169.51,162.11,183.61,162.10.02K+0.64%
สูงสุด:
2,369.9
% เปลี่ยน:
96.2
ค่าเฉลี่ย:
1,357.3
ความแตกต่าง:
1,207.8
ต่ำสุด:
1,162.1
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย