US Soybeans Futures - ก.ค.23 (Sc1)

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
1,352.25
+22.75
(+1.71%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
1,322.00
1,355.25
ช่วง 52 สัปดาห์
1,270.75
1,784.00
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-21.71%
วันชำระราคา
07/14/2023
เดือน
ก.ค. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.0025
ขนาดของสัญญา
5,000 Bushels
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
ZS (S)
วันชำระราคา
07/14/2023
มูลค่าจุด
1 = $50
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าเกษตร

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง US