Platinum Futures - ม.ค24 ()

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
1,014.00
+3.60
(+0.36%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
1,014.00
1,014.20
ช่วง 52 สัปดาห์
807.40
1,153.80
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
4.51%
วันชำระราคา
01/29/2024
เดือน
ม.ค. 24
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.1
ขนาดของสัญญา
50 Troy Ounces
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
PL
วันชำระราคา
01/29/2024
มูลค่าจุด
1 = $50
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าโลหะ

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขาว

บทวิเคราะห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขาว

  • ทองคำอาจวิ่งขึ้นต่อเนื่องในปี 2023