Platinum Futures - (JPLc1)

TOCOM
สกุลเงิน JPY
การปฏิเสธความรับผิด
4,212.00
+47.00
(+1.13%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
4,143.00
4,224.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
4,165
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0 / 0
เดือน
-
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
1
ขนาดของสัญญา
50 ออนซ์
มูลค่าของช่วงราคา
500
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
13
วันชำระราคา
-
มูลค่าจุด
1 = ¥500
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าโลหะ

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขาว

บทวิเคราะห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำขาว