น้ำมันดิบ

เอ็มซีเอ็กซ์
สกุลเงิน INR
การปฏิเสธความรับผิด
5,866.00
+140.00
(+2.44%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
5,609.00
5,896.00
ช่วง 52 สัปดาห์
5,359.00
9,440.00
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-35.4%
วันชำระราคา
07/19/2023
เดือน
ก.ค. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
-
ขนาดของสัญญา
1,000 บาร์เรล
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
-
ชื่อย่อหลักๆ
-
วันชำระราคา
07/19/2023
มูลค่าจุด
-
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI