สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ - มิ.ย17 (MBRCc1)

เอ็มซีเอ็กซ์
สกุลเงิน INR
การปฏิเสธความรับผิด
3,024
0
(0.00%)
ข้อมูลเรียลไทม์
ช่วงระยะของวัน
3,024
3,024
ช่วง 52 สัปดาห์
0
0
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.6%
วันชำระราคา
06/29/2017
เดือน
มิ.ย. 17
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
1
ขนาดของสัญญา
100 บาร์เรล
มูลค่าของช่วงราคา
100
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
MBRC
วันชำระราคา
06/29/2017
มูลค่าจุด
1 = ₹100
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าพลังงาน
หน่วย:1 บาเรล

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์