ข่าวเด่น
0

บัญชีฟอเร็กซ์จริง

ค้นหาโบรกเกอร์ตลาดฟอเร็กซ์ที่เรียงตามบัญชีเทรด

 ชื่อโบรกเกอร์คำอธิบายฝากLeverageการเปิด สมัคร
FOREX com The standard account is for those clients who feel comfortable trading forex and may have some experience trading online. [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 2000 100:1 ออนไลน์  
FOREX com A great way to get started in a live environment, the Forex mini account offers smaller contract sizes and up to 200:1 leverage. [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 200 200:1 ออนไลน์  
Cobra Trading Retail Margin Account [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 2000  ออนไลน์  
Cobra Trading Daytrading Account [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 30000  ออนไลน์  
OANDA Live Account [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 1  ออนไลน์  
Thinkorswim Advisors Live Account [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 3500 up to 100:1 ออนไลน์  
Lightspeed Trading Live Account [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 250 up to 200:1 ออนไลน์  
NobleTrading The Forex mini account is a great way to get started in a live environment with smaller contract sizes and a small initial deposit. [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 250 up to 100:1 ออนไลน์  
NobleTrading The standard account is for those clients who feel comfortable trading forex and may have some experience trading online. [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 2500 up to 100:1 ออนไลน์  
Zecco Forex A great way to get started in a live environment, the Forex mini account offers smaller contract sizes and up to 200:1 leverage. [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 250 up to 200:1 ออนไลน์  
Zecco Forex The standard account is for those clients who feel comfortable trading forex and may have some experience trading online. [ข้อมูลเพิ่มเติม] $ 2500 up to 100:1 ออนไลน์