ข่าวเด่น
0

เปรียบเทียบ Speads ของโบรกเกอร์ EUR/USD

เปรียบเทียบชื่อย่อ:
หรือ
เปรียบเทียบโบรกเกอร์:
  ปัจจุบัน
10:18 GMT
โดยรวม
(ชั่วโมงทั้งหมด)
สหรัฐอเมริกา
รอบการซื้อขาย
ยุโรป
รอบการซื้อขาย
เอเชีย
รอบการซื้อขาย
    ตำสุด   เฉลี่ย   สูงสุด ตำสุด   เฉลี่ย   สูงสุด ตำสุด   เฉลี่ย   สูงสุด ตำสุด   เฉลี่ย   สูงสุด
Forex4you
บัญชีเทรดจริง
0.10.1 0.3 4.4 0.1 0.2 3.4 0.1 0.2 1.0 0.1 0.3 4.5
FXCM
บัญชีเทรดจริง
0.20.0 0.2 5.3 0.0 0.2 0.7 0.0 0.2 0.4 0.0 0.3 5.5
FxNet
บัญชีเทรดจริง
0.30.0 0.2 0.6 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.6 0.0 0.6 13.2
GO Markets
บัญชีเทรดจริง
0.30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5
FXGrow
บัญชีเทรดจริง
0.60.0 0.7 4.2 0.0 0.5 2.4 0.0 0.5 1.1 0.0 0.8 4.9
ForexClub
บัญชีเทรดจริง
0.60.4 0.9 5.9 0.4 0.8 2.8 0.4 0.7 1.2 0.4 1.1 6.5
Admiral Markets
บัญชีเทรดจริง
0.80.5 0.9 5.2 0.5 0.7 3.5 0.5 0.7 1.5 0.5 1.0 7.5
OCTA FX
บัญชีเทรดจริง
0.90.7 1.1 6.3 0.7 1.0 3.4 0.7 0.9 1.5 0.7 1.2 6.3
FBS
บัญชีเทรดจริง
1.2
0.9 1.6 5.9 0.9 1.2 5.7 0.9 1.2 1.5 0.9 1.8 6.7
DF Markets
บัญชีเทรดจริง
1.20.8 1.2 2.5 0.8 0.9 2.1 0.8 0.9 1.8 0.8 1.4 2.6
Exness
บัญชีเทรดจริง
1.30.5 1.0 2.5 0.5 1.0 1.9 0.6 0.9 2.0 0.6 1.2 2.5
Avatrade
บัญชีเทรดจริง
1.31.3 1.3 5.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.4 9.0
FP Markets
บัญชีเทรดจริง
1.31.1 1.4 6.0 1.1 1.2 3.3 1.1 1.2 1.6 1.1 1.6 7.7
FXPro
บัญชีเทรดจริง
1.91.3 1.8 7.0 1.3 1.8 4.2 1.7 1.8 2.1 1.3 1.9 7.7
Markets.com
บัญชีเทรดจริง
3.03.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0
Forex.com
บัญชีเทรดจริง
6.01.1 2.1 6.0 1.1 1.6 6.0 1.1 1.5 3.9 1.1 2.5 6.0
Oanda
บัญชีเทรดจริง
6.01.0 2.2 7.8 1.0 1.3 7.8 1.0 1.3 7.8 1.0 2.8 6.5
  •  
      รวมถึงค่าคอมมิชชั่น